Praktijk

mier

In de afgelopen jaren heeft de samenwerking geleid tot concrete resultaten. Veel startende projecten of bedrijven hebben steun gehad aan onze opgebouwde kennis en ervaring. Vanuit verschillende hoeken is er een beroep gedaan op de structuur van een solidaire economie.

  

- De progressieve uitgeverij Papieren Tijger uit Breda heeft een lening gekregen, waardoor deze kritische uitgeverij voor faillissement is behoed.

- Stichting Voorstaete waarvan politiek cultureel centrum ACU en het low budget hotel Strowis deel uit maken, heeft begeleiding gekregen bij de aankoop van twee panden in het centrum van Utrecht. Vanuit Solidair is er een zelfwerkzaamheidplan opgezet, dat de kosten van de verbouwing flink heeft gedrukt. Mede hierdoor is het project tot een groot succes geworden, en is Utrecht een goedkoop jongeren hotel rijker.

- Adviesbureau De Verandering begeleidt veelal projecten die over weinig geld beschikken. Daardoor is er regelmatig tegen, - of lage tarieven gewerkt, - of met de afspraak dat er pas betaald wordt op het moment dat zo'n project wel over geld beschikt. De Verandering heeft op zijn beurt weer steun -in de vorm van leningen - van Solidair gekregen.

Voor meer voorbeelden zie: website van SamSam of de folder.

De praktijk van Solidair reikt verder dan bovengenoemde ondersteuning. Onder het kopje Eigen voorzieningen lees je meer over de voorzieningen en instrumenten die vanuit de organisatie worden ontwikkeld.