Structuur

Solidair live tour 2007Om onze verscheidenheid en onderlinge verbondenheid uiting te geven, bestaat Vereniging Solidair uit de volgende organisaties:

  • Vereniging Resonans; belangenvereniging voor bedrijven, woonverenigingen en vrijwilligersorganisaties;
  • Vereniging SamSam leden sparen en investeren in sociale en duurzame projecten;
  • Stichting Ana Maria Fonds (Algemeen Nut); schenkt geld en denkt mee met doelen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken;
  • Stichting Ana Maria Fonds-Onroerend Goed; verzamelplek voor eigenaren met onroerend goed die dat een maatschappelijke invulling willen geven.

Deze verenigingen en stichtingen zijn lid van Vereniging Solidair.


Om te kunnen investeren in de leden via bijvoorbeeld het verlenen van microkredieten hebben we daarnaast Respons Kollektieve Kas CV opgericht. Respons is een financieel samenwerkingsverband waarbij vereniging Resonans, vereniging SamSam en stichting AMF-OnroerendGoed bij zijn aangesloten. De vierde poot is stichting Ana Maria Fonds Administraties. Kredietaanvragen komen in eerste instantie bij deze stichting terecht. Het beleid van Administraties wordt in de Responsvergadering door de leden van SamSam, Resonans en AMF-OnroerendGoed besproken.


Hieronder het organogram, een schematische voorstelling van de structuur van Solidair en Respons.
organogram solidair