Toekomst Solidair

November 2012 vond het vierjaarlijks Solidair congres plaats in het Beauforthuis, midden in een prachtig gekleurd en mistig herfstbos bij Austerlitz. De deelnemers bespraken waar Vereniging Solidair staat. Wat is Solidair in de afgelopen jaren geworden, wat zou Solidair kunnen zijn; waaraan bestaat behoefte, bij ons en in de maatschappij? Uitkomst van de dag was dat Solidair op de schop zal gaan: gelijktijdig gaat gekeken worden naar het afbouwen van de huidige structuren en naar hoe een platform voor inspiratie en reflectie, waaraan onder de congresgangers duidelijk behoefte is en waarvoor zij een rol zien weggelegd, vorm zou kunnen krijgen.

Op 16 juni 2013, tijdens een vervolgbijeenkomst, bleek er een groot draagvlak te bestaan voor de voorgestelde punten voor afbouw van vereniging Solidair. Misschien moet het proces niet afbouwen heten maar ombouwen, al zullen er wel onderdelen verdwijnen. Over het idee van een platform is wel doorgepraat maar de ideeën moeten in de hoofden nog verder rijpen. Besloten is om over een half jaar verder door te praten over het idee van een platform: het kwam nu te snel omdat het proces van afbouw / ombouw nu op de voorgrond staat.

De werkgroep die zich sinds het congres van november 2012 bezig houdt met de afbouw van Solidair gaat verder met het zetten van stappen. Het opheffen van AMF-Algemeen Nut is een eerste stap (m.i.v. juli 2014 of zoveel eerder als mogelijk), de ledenvergadering van SamSam heeft oktober 2013 ingestemd met afbouwen en uiteindelijk ophouden te bestaan. Daar gaan nog een paar jaar overheen. In principe zal SamSam 31 december 2015 opgeheven worden. Alle uitstaande leningen moeten dan weer afgelost zijn zodat de leden van SamSam hun ingelegde geld weer teruggestort krijgen. Hoe de andere onderdelen van Solidair (AMF-OG, Resonans) kijken naar de toekomst zal de komende tijd blijken. We houden jullie op de hoogte.