Succesvol debat over crisis en alternatieven, 19 juni j.l.

Het debat over de economische crisis en de alternatieven van vrijdag 19 juni j.l. was een boeiend samenzijn. Verschillende leden van Solidair, oud studenten en docenten van de Utrecht School of Economics en andere geinteresseerden waren aanwezig om naar het verhaal van Esther-Mirjam Sent (Radboud Universiteit), Lou Keune (Universiteit Tilburg) en Solidair te luisteren. Moeten oplossingen vooral op nationaal niveau en vanuit de politiek worden gezocht, of kijken we ook wat er op regionaal niveau kan worden ingezet en moeten initiatieven van onderaf niet veel meer worden gestimuleerd? Zowel Lou Keune als Esther-Mirjam Sent pleiten sterk voor het snel verwezenlijken van een andere maatstaf voor welvaart dan nu wordt gebruikt: BBP. Andere welvaartsindicatoren kunnen al een belangrijke bijdrage leveren aan een beter inzicht en bewustzijn. Dit zal echter volgens Lou Keune zeker niet genoeg zijn, er moet meer gebeuren en daarom werkt hij samen met andere organisaties binnen het platform Duurzame & Solidaire Economie aan een urgentieprogramma.