Solidair verstrekt geen leningen meer

Zoals te lezen in het artikel over de toekomst van Solidair, is de organisatie zich aan het herorienteren op haar taken en bezigheden. Het verstrekken van leningen aan leden en donateurs is één onderdeel van Solidair. Aangezien vereniging SamSam in 2016 op zal houden te bestaan (deze leden leggen geld bij elkaar om leningen te kunnen verstrekken), zullen er met ingang van oktober 2013 geen leningen meer worden verstrekt.