Dag van Alternatieven: Crisis als Kans

 

Zaterdag 7 november
  banner dva

Vijfde Dag van Alternatieven: De crisis als kans
Samenwerking!

meld je nu aan op: www.globalternatives.nl/dva2009

De crisis als kans is de titel van de Vijfde Dag van Alternatieven op zaterdag 7 november in het Christelijk Gymnasium in Utrecht. Er is een plenair programma met als hoofdspreker Hans Opschoor, milieueconoom aan de Vrije Universiteit. Daarna is er een plenair debat en worden er in twee rondes elf workshops georganiseerd. Solidair is er aanwezig met een informatiestand en SamSam verzorgt een workshop getiteld 'Het draait allemaal om geld'.

 


Opschoor zal in zijn inleiding vooral de verbinding leggen tussen de verschillende crisissen die steeds urgenter worden, zoals de klimaat-, energie-, voedsel-, biodiversiteits- werkloosheids- en financiele crisis. Er wordt hierbinnen zowel aandacht besteed aan mogelijkheden tot beleidsverandering op nationaal en internationaal niveau, als aan inspirerende lokale praktijkvoorbeelden zoals regionale voedsel- en energievoorziening. Maar vooral ook hoe we onze krachten kunnen gaan bundelen.

  

De komende maanden en/of jaren zal de ware aard van de huidige crisissen steeds duidelijker worden. Gaan er b.v. massa-ontslagen volgen, verdwijnt de laatste koe uit de Nederlandse wei en de laatste orang-oetan uit het Indonesische oerwoud? Loopt de voedselproductie weer terug onder invloed van de te lage prijzen, of door droogtes en overstromingen als gevolg van klimaatveranderingen? Wordt de Noordpool 's zomers geheel ijsvrij en gaat de permafrost alarmerend snel ontdooien? Klimaat en energie krijgen een prominente plek tijdens deze dag vanwege de aanstaande klimaattop in Kopenhagen.

Gelukkig zijn er allerlei mensen, sociale bewegingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die zich op lokale schaal en/of op (inter)nationaal beleidsniveau inzetten voor alternatieven die een antwoord kunnen bieden op genoemde crisissen. Op deze dag analyseren ze in hoeverre genoemde crisissen samenhangen, bespreken ze alternatieven, en proberen ze de krachten onderling te bundelen van verontruste burgers, sociale bewegingen, maatschappelijke organisaties, boeren, het bedrijfsleven en politici.

Hoofdmoot van het programma vormen elf workshops over onderwerpen als: de klimaat- en energiecrisis, hoe gaat de Tweede Kamer de genoemde crisissen coherent aanpakken, Transition Towns, samenwerking tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, regionale voedselvoorziening, Global Europe, regionalisering of duurzame globalisering, de mondiale voedselvoetafdruk en de mensenrechtenbenadering.

Tijdens de workshops worden inleidingen verzorgd door medewerkers van o.a. Greenpeace, ICCO, Both Ends, CNV, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Peak Oil Nederland, Transition Towns, Amnesty International, De Kleine Aarde, X min Y, Zeeuwse Vlegel, Oregional, Stichting Aarde, Platform Aarde Boer Consument, Oxfam/Novib en Hof van Twello.  

Locatie: Christelijk Gymnasium Utrecht, Koningsbergerstraat 2, 3531 AJ Utrecht.

Tijdstip: 10.00 tot 17.00 uur. Deelnamebijdrage: € 20  (incl. biologische lunch) Korting voor minder draagkrachtigen is mogelijk.