Verzekeren

Een van de succesvolle voorzieningen die leden van Solidair met elkaar hebben opgezet, is het Broodfonds. Dit is een betaalbare en sociale arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. De solidaire gedachte komt hierin zeer concreet tot uiting: deelnemers organiseren het zelf. Valt iemands inkomen weg door ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan voorzien de overige deelnemers in zijn inkomen. Lees meer onder Eigen voorzieningen.