Ondersteunen

Je kunt ook donateur worden van Solidair. Misschien om je verder te oriënteren binnen Solidair of omdat je wel een eigen bedrijf hebt maar daar al je energie in moet steken en te weinig tijd hebt om actief mee te werken aan het opzetten/ ontwikkelen van een solidaire economie. Voor €300 per jaar ben je donateur.