Bedrijven

Heb je een eigen bedrijf, ben je een duurzame ondernemer,bestaat het bedrijf al meer dan een jaar, dan kun je lid worden van Resonans, de bedrijfsbelangenvereniging van Solidair. Waar het bij Resonans om gaat is dat de leden solidair handelen tot hun kerndoel hebben gemaakt en gezamenlijk ideeën ontwikkelen die de praktijk van de solidaire economie dichterbij brengen.

 

De Kamer van Knoophandel, opgezet vanuit Resonans, biedt de aangesloten bedrijven een platform waar gediscussieerd kan worden over zaken als voor wat voor soort klanten werk je, hoe ga je met die klanten om, wat voor soort opdrachten zoek je. Ook op de reguliere vergaderingen komen deze thema's aan de orde maar bij de Kamer van Knoophandel is er meer ruimte op de diepte in te gaan.


Nieuwe leden kunnen gebruik maken van de Solidair coach. Een coach kan op verschillende manieren een nieuw lid bijstaan. De coaches zijn ondernemers die weten wat het is om maatschappelijk en duurzaam te ondernemen.