Ideeen van Solidair

Voor Solidair is het belangrijk dat je rekening houdt met anderen en met je omgeving. Stel economische belangen niet boven menselijke belangen. Streef naar een duurzame omgang met natuur. Het hoeft niet steeds groter, sneller en winstgevender. Wat wel mag is leven vanuit het principe dat wat je bezit deelt met anderen. Geen jacht op meer geld, maar wel een rechtvaardige verdeling van middelen.

Door schaalvergroting en toenemende individualisering lijkt de invloed van de mens op de maatschappij drastisch te zijn verkleind. Echter, succesvolle consumentenacties laten zien dat je wel iets kan veranderen. Je invloed kan groot zijn. Vaak is het een kwestie van keuzes maken. Door bijvoorbeeld als bedrijf solidair te ondernemen en als uitgangspunt het realiseren van maatschappelijke toegevoegde waarde te nemen. Ieder kan op het eigen niveau stappen nemen. Consumenten, producenten, lokale-, nationale- en internationale overheden zullen allen de verantwoordelijkheid niet meer moeten afschuiven maar maximaal moeten nemen en benutten om positieve verandering te bewerkstelligen. Wij doen dit op onze concrete manier, als je je aangesproken voelt horen we dat graag! In onze folder hieronder lees je hier meer over.

voorkant folder