Eigen voorzieningen

 logo_BF

 

Broodfonds

Solidair ontwikkelt eigen instrumenten, één daarvan is het Broodfonds. Als zelfstandige is het vaak te duur je te verzekeren tegen arbeidsuitval, veel mensen verzekeren zich daarom niet. Hiernaast hebben veel ondernemers er moeite mee dat ze geen controle hebben over hun geld wanneer ze gebruik maken van reguliere verzekeraars. Geld wordt bij reguliere verzekeraars vaak (onethisch) belegd om hoge rendementen te verkrijgen.
Binnen Solidair gebruiken we ons geld om duurzame en sociale projecten mogelijk te maken die een maatschappelijk toegevoegde waarde hebben. Vanwege deze redenen werd besloten om zelf een alternatieve arbeidsongeschiktheidsvoorziening te ontwikkelen. Dit resulteerde in het Broodfonds.

Het Broodfonds is een schenkkring waar per kring een maximaal aantal deelnemers aan mee doet. Er wordt gewerkt op basis van onderling vertrouwen, deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en dragen samen de risico's. Er komen geen kostbare procedures (controles) aan te pas. Het Broodfonds binnen Solidair was het eerste Broodfonds in Nederland. De BroodfondsMakers Cooperatie UA hebben vervolgens het initiatief genomen om kennis en kunde in te zetten om nog vele Broodfondsen van de grond te krijgen. Inmiddels zijn er al meer dan 60 Broodfondskringen in Nederland. 

 

Pensioenfonds

Een ander voorbeeld van een voorziening die Solidair op wil zetten is een pensioenfonds. Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en momenteel zijn enkele leden bezig om het pensioefonds verder vorm te geven.